Bouter Group boekt succes met OGSM Software

We vroegen Joost Wetzels (Algemeen Directeur Bouter Group) naar zijn ervaringen met OGSM Software.

“Sinds een aantal maanden werken we bij Bouter met OGSM Software. Het helpt ons de organisatie om te krijgen naar een nieuwe manier van werken. De tool faciliteert één manier van formuleren en beoordelen van doelstellingen en acties. Doordat de tool op een vast moment (bij ons één keer per maand) automatische de statusupdates aanvraagt kunnen we efficiënter en effectiever monitoren, reflecteren, bijsturen en de next steps bepalen. We houden elkaar beter op de hoogte van acties en spelen sneller in op veranderende omstandigheden zonder ons doel uit het oog te verliezen.

“Efficiënter en effectiever monitoren, reflecteren, bijsturen en de next steps bepalen.”

Daarnaast staat ons businessplan nu op onze eigen locatie in the cloud en kunnen we mensen door de hele organisatie toegang geven om het plan te bekijken, inclusief actuele voortgang. Zo geven we inzicht in waar het bedrijf naartoe gaat en kan iedereen aan zijn/haar eigen stukken werken. Dat maakt het businessplan tastbaar en zorgt dat iedereen bij kan dragen aan het behalen van onze doelen.”